اطلاعیه کارگاه حضوری

اطلاعیه کارگاه حضوری گروه آموزشی ریاضی دوره دوم متوسطه استان قم برگزار می کند.

 موضوع: کارگاه نرم افزار ریاضی

مخاطبین: دبیران ریاضی متوسطه استان قم

شرکت برای دبیران جدیدالاستخدام الزامی است.

زمان: دوشنبه مورخ ۹ بهمن۱۴۰۲

ساعت ۱۸:۳۰

مکان:خیابان ساحلی ،خانه معلم شماره ۱ ،سالن آموزش

 به پاس حضور ارزشمندتان گواهی دانش افزایی از طریق سایت qomgt.ir اعطا می شود.

اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم