اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
روح الله خیرخواه قمی
رديف
1
2

تبریک سال تحصیلی جدید

«بهار علم آموزی را خدمت باغبانان عرصه تعلیم و تربیت تبریک عرض می نمائیم»

با آرزوی موفقیت برای همکاران ارجمند در سال تحصیلی 99-1398