تبریک به همکار

انتخاب سوال ریاضی 3 بعنوان سوال برگزیده کشوری را به همکار محترم جناب آقای صمدانی تبریک عرض می کنیم،به امید توفیق بیشتر در عرصه علم و دانش.