جشنواره غیر حضوری کشوری طرح سوال ریاضی 3 براساس زمان بندی خردادماه

همکاران محترم  زمان شرکت در جشنواره طراحی سوال ریاضی سه تا بیست بهمن 97 می باشد لطفا همکاران محترم توجه نمایید که محدوده  سوالات  تا آخر کتاب و بارم خرداد ماه همراه با پاسخ نامه می باشد.