چهارمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

نحوه اجرا
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
موضوع
نقش ارزشیابی تکوینی در بهبود مهارت Writing در دانش آموزان سال دوازدهم
 برگزاری نشست خاطرات تدریس یک زنگ فیزیک
بررسی مباحث فلسفه یازدهم
بررسی و تحلیل کتاب اقتصاد  نیمه دوم  سال
الگوی ارتباطی معلم با دانش آموزان از منظر آیت ا... جوادی آملی (جلسه اول)
مهندسی ژنتیک و مسائل مربوط به آن
الگوی ارتباطی معلم با دانش آموزان از منظر آیت ا... جوادی آملی (جلسه دوم)
آشنایی با کاربرد قلم نوری و تهیه محتوای آموزشی در برنامه Pdf Annatator
آموزش و ارزشیابی مهارت Listening  
بررسی مباحث منطق
سنجش از دورو GIs
مهارت های حرفه ای مرتبط با شغل معلمان (کشوری)
بررسی اجمالی آرایه های ادبی کتاب های فارسی
 بررسی مفردات قرآنی با تکیه برآیات
آشوب در مدارهای الکتریکی
بررسی تاریخی نجوم قدیم و جدید آشتایی با تلسکوپ فضایی جیمز وب
بررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام
ساعت
19
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
تاريخ
1400/11/02
1400/11/04
1400/11/05
1400/11/06
1400/11/09
1400/11/12
1400/11/13
1400/11/14
1400/11/16
1400/11/18
1400/11/19
1400/11/20
1400/11/20
1400/11/23
1400/11/25
1400/11/28
14001/12/1
روز
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
فیزیک
فلسفه و منطق
اقتصاد
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زیست شناسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضی
زبان انگلیسی
فلسفه و منطق
جغرافیا
علوم اجتماعی
ادبیات فارسی
عـربی
فیزیک
آزمایشگاه علوم
زیست شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1- لینک شرکت در کارگاه مربوط به هر گروه درس در زمان مقرر در صفحه همان گروه قرار داده خواهد شد.

2- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

5- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

6- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.