کهن ترین نقشه ی جهان

قدیمی ترین نقشه جهان

 

گروهی از باستان شناسان دانشگاه ساراگوزا کشور اسپانیا در غار "ابونتز" واقع در منطقه "ناوارا" واقع در شمال شرقی اسپانیا یک لوح سنگی با قدمت حدود چهارده هزار سال را کشف کنند که قدیمی ترین نقشه دنیا بر روی آن حک شده است. این لوح سنگی با قدمت 13 هزار و 660 سال در واقع اولین تلاشهای انسان در توسعه ی نقشه هایی برای تعیین موقعیت است که نمونه های پیشرفته آن امروزه در مدل های الکترونیکی دیده می شود.

به گفته ی این کارشناسان این نقشه قدیمی ترین نقشه ای است که از سرزمینهای اروپای غربی تهیه شده است. این نقشه سنگی که به اندازه ی یک دست است، تمام خصوصیات یک نقشه جیبی را دارد و می تواند در یافتن و رسیدن به محل مورد نظر کمک کند. در این نقشه کوهها و مناطق مختلف با خطوط حکاکی شده از هم جدا شده اند و نشانه ها و علائمی هم برای نشان دادن مسیر حرکت در نظر گرفته شده است. به گفته ی این محققان، این نقشه در یک دوره ی بزرگ فعالیتهای فرهنگی کشیده شده است و روابط جدید انسانی را در آن دوره ی تاریخی نشان می دهد.

به نقل از خبرگزاری مهر

بررسی تاریخ اروپا در قرون وسطی

بررسی تاریخ اروپا در قرون وسطی

تاریخ قرون وسطای اروپا را می توان در سه بخش زیر تقسیم بندی و مطالعه نمود. این تقسیم بندی را می توان زمینه ای برای نظم دادن به سیر مطالعاتی و پژوهش به ویژه در فرایند تدریس قرار داد:

 

الف) تاریخ سیاسی و نظامی اروپا:  شکل گیری ، قدرت یافتن و انحطاط نظام های سیاسی اروپا در قرون وسطی و شرح اقدامات سیاسی و نظامی دولت ها و شاهان. در این دوره سلسله های پادشاهی در اسپانیا(گوت ها)، فرانسه(فرانک ها)، انگلستان، ساکسون ها و آلمان(فرانکنی ها و ساکسون ها) شکل گرفت و دولت های بزرگی به رهبری امپراتورانی چون شارلمانی در فرانسه و اتون در آلمان پدید آمد. جنگ های صلیبی که در فاصله ی اواخر قرون 11 تا 13 میلادی اتفاق افتاد، نیز از وقایع سیاسی نظامی مهم این دوره است

 

ب) تاریخ مذهبی و فرهنگی:  گسترش یافتن آیین مسیحیت پس از  رسمیت آن در اوایل قرن چهارم میلادی، نفوذ سیاسی و اجتماعی پاپ در اروپای غربی و و تشکیل انکیزیسیون یا دادگاه تفتیش عقاید، آغاز رفورم  مذهبی توسط جان وایکلیف و یان هوس، رواج دانش کلیسایی یا اسکولاستیک و سپس خروج دانش از انحصار کلیسا و آغاز رنسانس ادبی-علمی اروپا از مقولات مهم مذهبی و فرهنگی اروپا در این دوره است.

 

ج) تاریخ اجتماعی و اقتصادی اروپا:  شکل گیری و گسترش نظام فئودالیسم در اروپای غربی، همکاری فئودال ها با پاپ ها، زندگی اجتماعی در قرون وسطی، رشد تجارت و شهر نشینی در آواخر قرون وسطی و انحطاط فئودالیسم و نیز گسترش قدرت پادشاهان در اواخر این دوره از اهم وقایع اجتماعی و اقتصادی قرون وسطا است.

برای مطالعه ی هر یک از این سرفصل ها منابع و مآخذ معتبر لازم است که از طریق کتابشناسی های تاریخ اروپا قابل دسترسی است.