سوالات برتر دی ماه 93

1-خانم فاطمه حسن پور از ناحیه 3، دبیرستان دارالزهرا؛ برتر استانی

2-خانم فرزانه بیات از ناحیه 1، دبیرستان مریم 2؛ برتر ناحیه ای

3-خانم لیلا کریمی اصل از ناحیه3، دبیرستان حضرت فاطمه س، برتر ناحیه ای

4-خانم میترا آزادگان از ناحیه 4، دبیرستان سید محمد منتظری، برتر ناحیه ای

مقالات دانشنامه های مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

در جلسه ای که با حضور مدیران و مشاوران مرکز در حوزه فناوری اطلاعات برگزار گردید، مصوّب شد تا از این پس نسخه دیجیتال مقالات کلیه دانشنامه های در دست انتشار مرکز بصورت رایگان بر روی تارنمای این مرکز در دسترس کاربران قرار گیرد.
هم اکنون مقالات متعلق به مجلدات یکم تا بیست و یکم دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مجلدات یکم تا سوم دانشنامه ایران و مجلدات یکم تا هشتم ترجمه عربی دائرة المعارف بزرگ اسلامی بروی تارنمای این مرکز گذاشته شده است

http://www.cgie.org.ir/fa/publication/volumes/63

سوال های تشریحی فصل چهار

سوال های  تشریحی فصل چهار

1-نظر پزشکان قدیم درباره سلامت انسان چه بود؟

2-منظور از روش های غلط زندگی چیست؟

3-عوامل ریسک رفتاری را توضیح دهید.

4-چند نمونه از عوامل ریسک رفتاری را نام ببرید. 4 مورد.

5- هدف روان شناسی سلامت چیست؟

6-چرا روان شناسان سلامت به دنبال راههایی هستند تا بتوانند عوامل ریسک رفتاری را به حداقل برسانند؟

7-چهار نمونه از الگوهای رفتاری مناسب را نام ببرید.

8-نقش سبک زندگی را در بروز بیماری توضیح دهید.

9-سلامت روانی را تعریف کنید.

10-معنای صحیح سازگاری با اجتماع چیست؟ توضیح دهید.

11-ویژگی های فرد سالم را بنویسید.

12-چند نمونه از بیماریهایی که فشار روانی زمینه بروز آن را فراهم می کند نام ببرید.

13-.................نشانه عصر ماست.

14-چند نمونه از رویدادهای فشار آور را در جهان امروز نام ببرید.

15-کلمه فشار روانی از چه علمی اخذ شده است؟ با مثال توضیح دهید.

16- فشار روانی را تعریف کنید.

17-آیا فشار روانی صرفا یک امر بیرونی است؟ با مثال توضیح دهید.

18-چه عواملی موجب ایجاد فشار روانی می شوند؟ سه مورد. 

19-سه جنبه ی شخصیتی که می تواند افراد را در مقابل فشار روانی آسیب پذیر یا مقاوم کند، چیست؟ نام ببرید.

20-عامل اصلی در بروز بیماری عروق کرونر قلبی چیست؟

21-ویژگی های الگوی شخصیتی الف را نام ببرید.

22-الگوی رفتاری ب چه ویژگی هایی دارد؟

23-ویزگی شخصیتی سخت رویی را توضیح دهید.

24-نقش کنترل شخصی را در بروز فشار روانی توضیح دهید.

25-ناکامی را تعریف کنید.

26-ناکامی به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید و توضیح دهید.

27-انسان ها معمولا نسبت به کدام دسته از ناکامی ها بیشتر حساس هستند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

28-ناکامی شخصی را با ذکر مثال توضیح دهید.

29-واکنش معمول در برابر ناکامی.................است.

30-پرخاشگری را تعریف کنید.

31-واکنش های مختلف در برابر ناکامی را با مثال توضیح دهید.

32- تعارض در چه شرایطی روی می دهد؟

33-انواع تعارض را نام ببرید.

34- تعارض گرایش-گرایش را با ذکر مثال توضیح دهید.

35-تعارض اجتناب-اجتناب را با ذکر مثال توضیح دهید.

36-تعارض گرایش-اجتناب را با ذکر مثال توضیح دهید.

37-حل کدام یک از تعارض ها برای انسان دشوارتر است؟ چرا؟

38-فراوان ترین تعارض ها در زندگی آدمی کدام است؟ چرا؟

39-انواع واکنش در برابر فشار روانی را با ذکر مثال توضیح دهید.

40-چه کسی اصطلاح سندرم انطباق عمومی را مطرح کرد؟

41-سه مرحله سندرم  انطباق عمومی را توضیح دهید.

42-وضعیت پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیک نسبت به فشار روانی چگونه است؟

43-رایج ترین پاسخ رفتاری به فشار روانی چه نام دارد؟

44-منظور از رفتار مقابله ای چیست؟

45-چگونه از طریق اتخاذ روش های مبتنی بر حل مسئله می توان با فشار روانی رو به رو شد؟ با مثال توضیح دهید.

46-ملاک سلامت روانی چیست؟

47-اگر شخصی ملاک سلامت روانی را نداشته باشد بیمار است؟ با مثال توضیح دهید.

48- سه معیار اختلالات روانی را نام ببرید.

49-منظور از رفتار نابهنجار چیست؟

50-ناسازگار بودن اختلال روانی را با ذکر مثال توضیح دهید.

51-احساس ناراحتی و عذاب آور بودن را به عنوان یکی از معیارهای اختلال روانی توضیح دهید.

52-اضطراب را تعریف کنید.

53-اضطراب در چه شرایطی یک اختلال محسوب می شود؟

54-در اختلالات اضطرابی چه وضعیتی در شخص به وجود می آید؟

55-انواع اختلالات اضطرابی را نام ببرید.

56-چهار مورد از علائم اختلال اضطراب فراگیر را نام ببرید.

57-تفاوت میان فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با فرد مبتلا به اختلال هراس را توضیح دهید.

58-ویژگی فرد مبتلا به اختلال هراس اجتماعی را بنویسید.

59-انواع هراس را نام ببرید. چهار مورد.

60- ویژگی افراد وسواسی را بنویسید.

61- چهار نوع کلی اشتغالات ذهنی افراد وسواسی را نام ببرید.

62-در چه شرایطی اختلال فشار پس سانحه ای پیش می آید.

63-مشخصه اصلی اختلالات خلقی چیست؟

64-آشفتگی های ناشی از اختلالات خلقی در چه فرایندهایی مشکل ایجاد می کند؟

65-انواع اختلالات خلقی را فقط نام ببرید.

66- اختلالات خلقی تک قطبی را توضیح دهید.

67-افسردگی عادی چه تفاوتی با افسردگی بالینی دارد؟

68-چهار مورد از رفتارهای افرادذ مبتلا به افسردگی را ذکر کنید.

69- ویژگی اختلال خلقی دوقطبی را توضیح دهید.

70-وضعیت فرد در دوره شیدایی را توضیح دهید.

71-منظور از روان درمانی چیست؟

72-عناصر روان درمانی را نام ببرید.

73-انواع درمان اختلالات روانی را نام ببرید.

74- متخصصان تعداد روش های درمانی را چند نوع ذکر کرده اند.

75-درمان بینشی را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

76-منظور از صحبت درمانی چیست؟

77-منظور از مراجع –محوری چیست؟

78-منظور از شناخت درمانی چیست؟

79- درمان رفتاری را توضیح دهید.

80-مشهورترین روش رفتار درمانی چیست؟ توضیح دهید.

81-شناخت درمانی و رفتار درمانی هر کدام برای چه بیماری استفاده می شود؟

82-منظور از درمان پزشکی زیستی چیست؟

83-دو روش درمان پزشکی زیستی را فقط نام ببرید.

84-سه نوع اصلی داروها را که در روش دارو درمانی استفاده می شود، نام ببرید.

85-روش کار در درمان اختلال های روانی از طریق الکترو شوک چگونه است؟

86-دامنه اختلالات روانی شامل چه مواردی می شود؟ چهار مورد.

87-آیا مراجعان به درمانگران لزوما دارای یک اختلال روانی مشخص هستند؟ به نظر شما به چه دلایلی برای درمان اقدام می کنند؟

88-چه کسانی بیشتر به مراکز درمان اختلالات روانی مراجعه می کنند؟

89-دلایل عدم مراجعه ی افراد به مراکز درمان اختلالات روانی چیست؟

90-کار روان شناسان بالینی و روان شناسان مشاوره را مقایسه کنید.

 91-روان پزشکان بیشتر به درمان کدام دسته از مراجعان کمک می کنند؟

92-متخصصانی را که فراهم کننده خدمات روان درمانی هستند نام ببرید.

93-کانون های مختلفی را که خدمات مشاوره و روان درمانی ارائه می دهند نام ببرید؟

94-در مطب روان پزشکان و متخصصان اعصاب و روان به چه افرادی خدمت ارائه می شود؟

95-مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره ای در چه سازمان هایی مستقر هستند؟

روان‌شناسی شخصیت

شخصیت چیست؟

شخصیت تشکیل شده است از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد. شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریباً پایدار باقی می‌ماند...

منبع:

http://www.ravanyar.com/psycologyworld/Personality.asp

ادامه مطلب: روان‌شناسی شخصیت