ذخیره تمام اطلاعات کره زمین در یک قاشق چای‌خوری DNA

محققان نشان دادند که تمام اطلاعات موجود در کره زمین از ایمیل‌ها گرفته تا فیلم‌ها و عکس‌ها را می‌توان در چهار گرم DNA ذخیره‌سازی کرد. این مقدار DNA در یک قاشق چایخوری جای می‌گیرد. در صورت خنک نگه داشتن DNA این اطلاعات تا دو میلیون سال قابل ذخیره‌سازی است اما هزینه این کار از تمام دارایی موجود روی کره زمین بیشتر است.
 
فعالیت، رشد و تکثیر موجودات زنده به اطلاعات رمزگذاری شده روی DNA بستگی دارد این ماده وراثتی می‌تواند اطلاعات زیادی را در خود جای دهد.
 
پژوهشگران نشان دادند یک گرم DNA می‌تواند 455 اگزابایت اطلاعات ذخیره کند، این در حالی است که براساس تخمین‌های زده شده در سال 2011 اطلاعات موجود در جهان 1.8 زتابایت است بنابراین تمام اطلاعات این کره خاکی را می‌توان در چهار گرم DNA ذخیره‌سازی کرد.
 
دلیل اهمیت DNA این است که این ماده می‌تواند در صورت حصول شرایطی هزاران سال زنده بماند این در حالی است که هارد دیسک‌های رایج به سرعت نابود می‌شوند.
 
گروهی از دانشمندان مؤسسه فدرال سوئیس در زوریخ نشان دادند که اگر DNA درون یک کره شیشه‌ای کوچک قرار داده شود و در دمای 10 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود دو هزار سال می‌توان DNA را دست‌نخورده نگهداری کرد. در صورتی که دما بیش از این کاهش یابد می توان طول عمر DNA را تا دو میلیون سال افزایش داد؛ البته نگهداری DNA فرایند بسیار هزینه بری است.
منبع: ایسنا