کارگاه آموزشی

سلام علیکم خدا قوت همکاران گرامی

کارگاه آموزشی با موضوع حمل و نقل (فصل دوم جغرافیای پایه دوازدهم )

توسط جناب آقای دکتر احمدی

از اداره حمل و نقل استان قم در مورخه 7 / 9 / 97 روز چهار شنبه در خانه علوم و فنون برگزار می شود.  

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@

 

و همچنین

کارگاه نقد و بررسی با عنوان نقد و بررسی جغرافیای 3 (پایه دوازدهم)

در مورخه 19 / 9 / 97 در روز دوشنبه در خانه علوم و فنون

توسط جناب آقای یوسفی مولف کتابهای درسی و کمک درسی

برگزار می شود.