عرض تسلیت

برادرم شهدتت مبارک

«الهی لا تکلنی
خداوندا مرا بپذیر
خداوندا عاشق دیدارتم
همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر
الحمدلله رب العالمین
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر».

  			 				 					دست نوشته سردار سلیمانی ساعاتی پیش از شهادت

نظر

سلام همکاران گرامی

کدام همسایه ایران تنگنای ژئوپولیتیکی شبیه این کشور را دارد؟