سرگروه جغرافیا استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

مانور سیلاب

به نام خدا

به اطلاع همکاران گرامی می رساند:

مانور سیلاب در تاریخ 5 / 12  / 1398  در مدارس متوسطه دوم برگزار شود. لطفا از چگونگی اجرای مانور عکس و فیلم تهیه نمایید.

بخشنامه چگونگی اجرای سیلاب

شماره یک

شماره دو

شماره سه