بارم بندی جغرافیا

بارم بندي كتاب جغرافيا (2) سال سوم نظري رشته ادبيات و علوم انساني كد 4/271
 
فصول
دروس
پاياني نوبت اول
پاياني نوبت دوم، شهريور، بزرگسالان و دي ماه
فصل اول
درس اول - درس دوم
5/4
75/2
فصل دوم
درس سوم - درس چهارم
3
75/1
فصل سوم
درس پنجم - درس ششم
5/4
75/2
فصل چهارم
درس هفتم - درس هشتم
4
25/2
فصل پنجم
درس نهم - درس دهم
4
25/2
فصل ششم
دروس يازدهم ، دوازدهم ، سيزدهم
-
5/3
فصل هفتم
درس چهاردهم - درس پانزدهم
-
75/2
فصل هشتم
درس شانزدهم
-
2
جمع
20
20
تذكر: قسمت هاي« مطالعه هاي موردي» و « بيشتر بدانيم » صرفاً براي مطالعه آزاد دانش آموزان مي باشد و در هيچ يك از ارزشيابي هاي مستمر و پاياني منظور نمي گردد. بدين ترتيب متن تحت عنوان‌«معلم گرامي» در ابتداي كتاب ، اصلاح مي گردد.
براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 1394 مبناي طراحي سوال مي‌باشد.
 

بارم بندي كتاب جغرافياي سال دوم متوسطه درس عمومي كليه رشته ها به غيراز رشتة ادبيات و علوم انسانی كد1/225 و استان شناسي
فصول
عناوين دروس
پاياني نوبت اول
پاياني نوبت دوم
شهريور
اول
درس اول:جغرافيا ، علمي براي زندگي
2
5/0
5/1
دوم
درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران
درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران
7
5/1
4
سوم
درس چهارم: بيابان ها
درس پنجم : انسان و بيابان
5/3
1
5/1
چهارم
درس ششم: اهميت و نقش جنگل ها
درس هفتم: پراكندگي و انواع جنگل ها و …
5/3
1
5/1
پنجم
درس هشتم : آلودگي هوا
درس نهم : آلودگي درياها ورودها
4
1
5/1
ششم
درس دهم :مخاطرات طبيعي
درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي
-
5/3
5/2
هفتم
درس‌دوازدهم:گردشگريچيست؟گردشگركيست؟
درس سيزدهم:ايرانگردي
-
3
2
هشتم
درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت
درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ، …
-
5/5
5/3
نهم
درس شانزدهم :آب ها
درس هفدهم:بهره برداري از منابع آب
-
3
2
جمع
20
20
20
يادآوري مهم :
1ـ تدريس ،كتاب استان شناسي هماهنگ وهمراه با كتاب اصلي خواهد بودودرصورت مغايرت سرفصل هاي كتاب اصلي و كتاب استان شناسي ، ملاك تصميم گيري با دبيران محترم است.
2ـ ارزش يابي كتاب جغرافياي عمومي 15 نمره وكتاب استان شناسي 5 نمره مي باشد.
3 ـ نمره مندرج درهر فصل به تفكيك كتاب جغرافيا ي 1 واستان شناسي است و استان هايي كه فاقد آن فصول دركتاب استان شناسي مي باشند بايد نمرة مورد نظر را به فصل كتاب جغرافياي عمومي اختصاص دهند.
4- براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 1394 مبناي طراحي سوال مي‌باشد.
این درس فقط مربوط به رشته های هنرستان فنی وحرفه ای و کاردانش است درسال سوم

بارم‌بندي كتاب جغرافيا دوره پيش‌دانشگاهي رشته علوم انساني كد 2/297 سال تحصيلي94-1393
درس
پاياني نوبت اول
پاياني نوبت دوم،شهريور، بزرگسالان و دي ماه
اول
5/3
1
دوم
5/2
1
سوم
4
1
چهارم
5
1
پنجم
5
1
ششم
-
5/1
هفتم
-
3
هشتم
-
3
نهم
-
3
دهم - 5/2
يازدهم - 2
جمع
20
20
 
 
براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 1394 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق ‌مي‌باشد.
 

بودجه بندی کتاب دهم.

درس یکم 1/5
درس دوم 1/5
درس سوم 1/5
درس چهارم 3/5
درس پنجم 3/5
درس ششم 3/5
استان شناسی 5نیمسال دوم

درس هفتم 2/5
درس هشتم 1/5
درسرنهم 3
درس دهم 3
درس یکم 0/5
درس دوم 0/5
درس سوم 1
درس چهارم 1
درس پنجم 1
درس ششم1
استان شناسی 5

بارم بندی جغرافیای ایران پایه دهم نیمسال اول درصورتی که نتوانستید درس 6را تدریس فرمایید به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
درس یکم 2
درس دوم 2
درس سوم2/5
درس چهارم 4/25
درس پنجم 4/25
استان شناسی 5نمره
 نیمسال دوم
درس یکم 0/5
درس دوم 0/5
درس سوم 1
درس چهارم1
درس پنجم 1
درس ششم 2/5
درس هفتم2
درس هشتم 1/5
درس نهم 2/5
درس دهم 2/5
استان شناس 5نمره
 
نکته مهم:
 
موضوعات کتاب استان شناسی که با کتاب جغرافیای ایران پایه دهم مشترک می باشد را تدریس فرمایید.مثلا درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم با موضوع درس یکم کتاب استان شناسی مشترک است.ویا بعد از آن که مثلا درس آب وهوای ایران را تدریس فرمودید آب وهوای استان محل زندگی تان را تدریس فرمایید.

بانک سواالات جغرافیای پایه دهم

سولات درس یکم تا پنجم سوالات درس ششم سوالات درس هفتم سوالات درس هشتم سوالات درس نهم سوالات تشریحی و تستی جغرافیای ایران از تمام کتاب قالب پی دی اف سوالات تشریحی و تستی جغرافیای ایران از تمام کتاب قالب ورد

پااورپوینت های جغرافیای پایه دهم

درود برهمکاران گرامی و دانش آموزان عزیز

نسخه 4پاورپوینت های جغرافیای پایه دهم را دریافت کنید.

بسیاری از ایرادات قبلی برطرف شده و در آخرهردرس سوالات چند گزینه ای آمده است و سوالات متن داخل درس اصلاح شده است و برای تدریس درکلاس بسیارمناسب شده است.

پاورپوینت ها به شکل اسلاید شو فرستاده شده واگرخواستید ویرایش کنید پاوررا بازنکنید و برروی آیکون پاورپوینت کلیک راست کرده وگزینه newرا انتخاب وپاوررا ویرایش کنید.ذکرمنبع ضروری است.

با تشکر

 

درس یکم

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

[

ال نینودرایران

در زمان وقوع پديده ال نينو رودباد جنب حاره درنيمكره شمالي به عرض هاي پائين تري منتقل شده و در واقع جانب شمالي سلول هدلي درموقعيتي نزديكتر......
ادامه مطلب

برنامه های اندرویدجغرافیا

باسلام

سه برنامه اندرویدقابلیت اجرادرگوشی های اندروید

این سه برنامه محتویات کتاب جغرافیای 1 و جغرافیا2و جغرافیای سال چهارم را درقالب پرسش و پاسخ اجرا می کند.

جهت دریافت کلیک کنید.

دریافت برنامه اندروید برای کتب جغرافیای دوره متوسطه

بارم بندی جغرافیا94

دریافت بارم بندی جغرافیای 1و استان

جغرافیای عمومی و استان

جرافیای2

جغرافیای چهارم

فعالیت انسان، علت اصلی تغییر اقلیم بوده است

پرفسور "بهلول علیجانی" در همایش بحران آب و تغییر اقلیم گفت : فعالیت انسان، علت اصلی تغییر اقلیم بوده است

رییس قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی گفت: فعالیت انسان علت اصلی تغییر اقلیم بوده است که اگر بخواهیم از نظر اقلیمی به شرایط قبل از جنگ جهانی برگردیم به 200 سال نیاز داریم.

پرفسور "بهلول علیجانی" در همایش بحران آب و تغییر اقلیم، در سالن اجتماعات دبیرستان الماسی کاشان افزود: سال 1960 میلادی آغاز دوره ای است که به نام خوشگذرانی انسان از طبیعت نام برده می شود و تغیرات عمده ای در طبیعت آغاز شد.

بنیان‌گذار اقلیم‌شناسی سینوپتیک در ایران اظهار داشت: افزایش گاز کربنیک یکی از شاخص های افزایش دمای کره زمین است و سیل و خشکسالی های شدید از این بی نظمی های آب و هوا ناشی می شود.

وی تصریح کرد: دمای  هوا در 50 سال گذشته هفت دهم درجه افزایش یافته است که به ظاهر رقم ساده ای به نظر می رسد اما نسبت به این واقعیت مهم نمی توان بی توجه ماند.

مترجم کتاب آب‌ و هوای کره زمین تاکید کرد: قبل از جنگ جهانی فعالیت انسان به حدی نبود که طبیعت را تغییر بدهد اما با ورود تکنولوژی این دخالت شروع شد و افزایش دما در 50 سال آخر قرن 20 بسیار شدید بوده که اکوسیستم زمین توان تحمل آن را نداشت.

به گفته وی، بیش از 80 درصد آب، در بخش کشاورزی مصرف می شود و مشکل اصلی در ایجاد بحران آب، هدررفت و تبخیر آب در این بخش است و باید مدل و روشهای کشاورزی اصلاح شود.

نویسنده کتاب آب‌ و هوای ایران اظهار داشت: جلوگیری از تبخیر و نفوذ آب برای فرو رفت به سفره های زیرزمینی دو راهکاری است که می توان برای نجات از بحران آب عملیاتی کرد.

رییس قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی گفت: ریشه عمده بحران آب ناشی از عامل انسانی و مصرف انسان ها است و اقلیم در این بحران تاثیر  چندانی نداشته است.

وی تغییر نوع کشت را یکی از راهکارهای مقابله با بحران کمبود آب ذکر کرد و افزود: باید نوع کشت را تغییر دهیم و به قدیم برگردیم و محصولاتی کم آبی مثل انار و انجیر  را کشت کنیم .

علیجانی تصریح کرد: تا سال 2050 افزایش دما رقمی بین 2 تا 4 درجه  خواهد بود که هر یک و نیم درجه افزایش دما معادل30 درصد مصرف آب هست.

همایش یک روزه بحران آب و تغییر اقلیم، در سالن اجتماعات دبیرستان شهید الماسی کاشان با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش کاشان، شرکت آب و فاضلاب  و اداره هواشناسی کاشان با حضور سرگروههای درسی جغرافیا، زیست و زمین شناسی ادارات آموزش و پرورش استانهای اصفهان و قم، مدیران دستگاههای اجرایی منطقه کاشان و فعالان زیست محیطی برگزار شد.