سرگروه جغرافیا استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

منابع المپیاد جغرافیا مرحله دوم

منابع المپياد جغرافيا مرحله دوم سال تحصيلي 98-1397

  1.  كتاب جغرافياي 2 ( ناحيه اي )‌ پايه يازدهم.
  2.  كتاب جغرافياي 3 (كاربردي ) پايه دوازدهم
  3.  مباني نقشه خواني . دكتر مجتبي يماني . (فصل اول تاششم ، فصل دهم تا سيزدهم )
  4.  مباني جغرافياي سياسي . دكتر دره مير حيدر . (فصل چهارم و پنجم )‌
  5. مقدمه اي بر جغرافيا . نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران . ترجمه دكتر مهدي مديري . دكتر رحيم صفوي .
( طراحي سوالات از چهار منبع بالا مي باشد و كتاب پنجم براي تكميل اطلاعاتو مطالعه بيشتر شما دانش آموزان عزيز مي باشد . )