نکات مهم در فرآیند ارزشیابی

باسمه تعالی

 

آیافرآیند آموزش با ارزشیابی  خاتمه می یابد؟

 

ازآنجا که شیوه نامه ی طرّاحی سؤالات مفهومی و استاندارد به صورت جداگانه در وبسایت  قابل دریافت و در دسترس می باشد در این گفتار از بیان انواع سؤالات، مزایا و معایب و قواعد طرّاحی هر یک خودداری شده، تنها به نکات جانبی در طرح سؤال که البته تأثیر مستقیم بر فرآیند یادگیری دارد اشاره می شود.

  • باید دانست که امتحانات پایان نیمسال اوّل و دوّم در مدارس، تنها زمان ارزشیابی دانش آموز نیست؛ بلکه این امتحانات به نوعی معلّم را نیز مورد ارزشیابی قرار می دهد. البته در صورتی که همانگونه که معلّمان عزیز هنگام طرّاحی سؤالات، برای افزایش روائی امتحان از انواع سؤالات، با رعایت قواعد تهیّه ی آنها در تمام سطوح یادگیری استفاده می کنند، پس از آزمون نیز تحلیل و بررسی کاملی از اوراق امتحانی دانش آموزان داشته باشند.

قطعا چنین ارزشیابی ای فراهم کننده ی زمینه های رشد حرفه ای معلّم می باشد چرا که تشخیص نقاط قوّت، سبب تقویت شیوه های کارا و اثربخش گشته، تعیین نقاط ضعف و کاستی ها نیز زمینه ی جبران شیوه های ناکارآمد و غیرمؤثّر را فراهم می سازد و این مهم جز با تحلیل و بررسی دقیق سؤالات و پاسخ های دانش آموزان ممکن نخواهد بود.

  • علّت یابی اشتباهات و نقاط ضعف طبقه بندی شده ی دانش آموزان به صورت موضوعی، فصلی ،مهارتی، کاربردی یا... و سپس تغییر شیوه ی آموزش و یادگیری در آینده (البته در صورتی که نقص به معلّم و یا شیوه ی آموزشی او برگردد) وانعکاس به برنامه نویسان درس به منظور اصلاح و تغییر برنامه یا محتوا درصورتی که نقص به کتاب درسی برگردد.
  • سنجش باید آگاهی دهنده باشد. اگر فرایند سنجش، آگاهی دهنده برای معلّم، دانش آموز، مدیر و نظام آموزشی نباشد بی ثمر خواهد بود و البته این معلّمان هستند که سنجش آگاهی دهنده انجام می دهند. (یادگارزاده،1390)

نقد پیش نویس درس 1 پایه یازدهم

  

قابل توجه همکاران محترم

 

 


     ضمن تبریک بهار فاطمی به عرض می رساند

با توجه به اینکه نقد و بررسی پیش نویس دروس کتاب دین و زندگی پایه یازدهم از فروردین ماه شروع شده و قرار است درس به درس انجام گیرد.
محبت فرموده با توجه به نکات زیر ،نسبت به نگارش نقد و ارسال  اقدام نمایید.
1- فایل ارسالی بر اساس جدول شاخص نقد کتاب پایه دهم باشد.
2- فایل ارسالی به صورت PDF باشد.
3- فایل ارسالی به همراه نام دبیری که نقد کرده است باشد.
4- نقد های دریافتی بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به دفتر تالیف ارسال خواهد شد.
5- لطفا فایل های ارسالی به تلگرامسرگروه ناحیه خود   ارسال فرمایید تا به دبیرخانه فرستاده شود.
حتما جهت نقد از جدول شاخص نقد پایه دهم استفاده شود.
 
 
 
 

ارتقاء سطح دانش و مهارت شغلی همکاران

          

قابل توجه همکاران محترم :

جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت شغلی همکاران، آثار رسیده از همکاران اعم از مقاله ،تالیف و پاورپوینت دروس کتاب دین وزندگی در قسمت منوی بالایی سایت دبیرخانه یزد تحت عنوان آثار رسیده از همکاران بارگذاری می شود.

لازم به توضیح است که آثار رسیده بدون هیچ گونه دخل وتصرفی بارگذاری شده است ،قوت و ضعف آن به عهده صاحب اثر می باشد.

در منوی بالایی سایت **ده مورد پیام های آموزشی **و **14 مورد آثار رسیده از همکاران** بارگذاری شده است.
همکاران  لطفا پاورپوینت های  خود را ویرایش  و به لحاظ محتوایی  پربارتر و غنی تر ساخته  به گروههای آموزشی ناحیه ارائه فرمایند تا  در صورت پذیرش تحویل دبیرخانه گردد
ضمنا آدرس دبیرخانه کشوری دین و زندگی در همین سایت آمده است.

 

نمونه طرح درس پیشنهادی پایه چهارم درس2 روزانه

 

 

 

                                                                                          http://s3.faza98.com/dl/Xa13Ao/

نمونه طرح درس پیشنهادی پایه چهارم درس2 روزانه.doc