مشکلات، نقدها و پیشنهادات در ارتباط با کتاب نونگاشت دین و زندگی پایه دوازدهم تجربی و انسانی

همکاران عزیز مدرس پایه دوازدهم

لطفا نکات، مشکلات، نقدها و پیشنهادات خود را در ارتباط با کتاب نونگاشت دین و زندگی  پایه دوازدهم تجربی و انسانی را از طریق همین سایت یا گروه مجازی سروش و یا پیامک به خدمتگزارانتان در گروه دین و زندگی اطلاع دهید. تا بانام خودتان به دبیرخانه و مؤلفین کتب درسی در دفتر تألیف ارسال گردد.

 

البته نا گفته نماند شیوه نامه مخصوص نقد کتاب دوازدهم هم پس از آماده سازی بارگذاری خواهدشد .فعلا مهمترین نکات را از طرق بالا ارسال فرمایید.