بررسی سوالات کنکور 93 درس روان شناسی

بررسی سوالات کنکور 93 درس روان شناسی

261- گزینه ی ( 3 )؛ صفحه ی 5 فصل اول:

 سه معیار که می توان به وسیله آن آزمون پذیری را به حداکثر رساند عبارتند از : کنترل ، تعریف عملیاتی و تکرارپذیری

262- گزینه ی ( 4) صفحه 6 کتاب فصل اول:

طبق تعریف دانشمندان باید از واژه های مورد نظر تعریف دقیقی که قابل اندازه گیری باشد و بتوان بصورت کمی نشان داد ارائه داد. تنها گزینه چهار از بقیه پاسخ ها مناسب تر است. گزینه ی 3 هم به پاسخ نزدیک است ولی چون در کتابهای روان شناسی بین 40 تا 80درصد اشاره شده نمی توان به آن اظمینان کرد و مبهم و ناقص است .

263- گزینه ( 1 ) صفحه 11 کتاب فصل اول :

پاسخ گزینه 2 و 4 رد می شود چون مکانیسم های دفاعی ناخوآگاهانه استفاده می شود و این دو گزینه به عمل آگاهانه اشاره کرده اند . پاسخ گزینه 3 هم بخاطر اینکه ارضای تمایلات را به منظور سازگاری عنوان نکرده بلکه به عنوان مخفی کاری معرفی کرده صحیح نیست پس پاسخ گرینه اول صحیح است.

264- گزینه ( 3 ) صفحه ی 41 فصل دوم رشد:

در مرحله جنینی ، سیستم عصبی مرکزی رشد می کند در هفته ی هشتم تا زمان تولد البته رشد سیستم عصبی همراه با رشد ماهیچه ها و استخوان ها و اندام تولید مثل هم در این مرحله ظاهر می شود و ادامه دارد.

265- گزینه( 3 ) فصل اول صفحات 22 و 23:

چون اشاره شده این پژوهش تصمیم دارد همبستگی دو متغیر را بررسی نماید پس گزینه های 1 و 2که به علت پرخاشگری ( تماشای خشونت در تلویزیون ) اشاره شده رد می شوند ، گزینه ی 4 هم که ارتباط منطقی این دو را رد نموده، پس گزینه 3 که به ارتباط و همبستگی این دو یعنی تماشای تلویزیون و  پرخاشگری اشاره نموده صحیح می باشد.

266- گزینه( 2) فصل رشد صفحه 50:

بهترین زمان یادگیری زبان دوم قبل از 10 سالگی است زیرا دو زبانگی نه تنها برای کودکان مسئله و دشواری ایجاد نمی کند بلکه یک توانایی و قدرت است چرا که کودک به زبان اول تسلط کافی دارد و به خوبی آن را فراگرفته است پس 4 یا 5 سالگی شروع خوبی برای آن است.

267- گزینه ( 1) فصل دوم رشد صفحه 44

البته در کتاب به دو حس بویای و شنوایی اشاره شده که قوی تر از حس بینایی هستند. پس گزینه های 3 و 2 رد می شود و بین گزینه 4 و 1 گزینه اول را انتخاب می کنیم چون در کتاب روان شناسی رشد به این قضیه اشاره شده است . در ضمن اولین گزینه صحیح هم می باشد.

268- گزینه ( 2) فصل سوم « فرآیند های شناختی » صفحه ی 80 تصویر 3-3

طبق تصویر 3-3 لوب آهیانه ای مرکز ( احساس های بدنی ) می باشد ، پس گزینه 2 صحیح می باشد

269- گزینه( 4) صفحه 36 فصل رشد

چون به جنبه های مختلف رشد شناختی و جسمانی و عاطفی همزمان اشاره نموده است . پس رشد کل گراست و جنبه ها و ابعاد آن از هم تأثیر می گیرند.

270- گزینه( 1 ) فصل دوم، رشد صفحه 58

نوجوان توسط توانایی تفکر فرضیه سازی می تواند قضیه ای که مطابق با واقعیت نیست را ممکن کند و از آن ها نتیجه گیری کند که در ظاهر ناممکن به نظر می رسد و بصورت منطقی می تواند هر قضیه ای را که باور نداشته باشد فرضیه سازی کند بصورت ممکن و ناممکن و هم امکان نتیجه گیری ممکن و ناممکن هم بوجود می آید.

271- گزینه( 4 ) فصل سوم صفحه ی 96

ادراک بینایی و شنوایی از یک شی و فرد برای بار اول بصورت نهان در حافظه وجود دارد و می تواند در پردازش اطلاعات جدید در موقعیت های بعدی در آینده در یادآوری و بازیابی اطلاعات به سرعت و صحت آن بصورت ناخودآگاه (نهان) کمک کند که تنها در حافظه ی آماده سازی ادراکی این کار ممکن می شود.

272- گزینه( 1) فصل سوم صفحه 79

 در قشر خاکستری بیان شده که هز نیم کره اطلاعات مربوط به نیم کره دیگر را داراست ؛ چرا که در نیم کره های مغز هر کدام به نحوی سازمان دهی شده اند که اطلاعات حسی مربوط به طرف مخالف بدن را دریافت و ماهیچه های حرکتی طرف مخالف بدن را کنترل می کند. پس نیم کره چپ در راست دست ها اگر آسیب ببیند مشکل در دست راست ایجاد می کند

273- گزینه( 4 ) فصل سوم صفحه 92

اصل زمینه به زمان و مکان یادگیری اشاره دارد و در ضمن طبق اصل سوم حافظه هر چه شباهت مرحله یادگیری و یادآوری بیشتر باشد در همان زمنیه هم یادآوزی مطالب سریعتر و بهتر انجام می گیرد چرا که فرد چیزی را به یاد می آورد که یادگرفته باشد

274- گزینه( 3 ) فصل سوم صفحه 97

حافظه حوادث خاص به دانش آختصاصی فرد گفته می شود که اطلاعاتی را در برمی گیرد که فرد در زمان و مکان معین آناه را تجربه شخصی کرده است. مسعود، احمد را در خیابان دیده است و این به زمان و مکان خاصی اشاره می کند که دو دوست همدیگر را دیده اند.

275- گزینه( 4) فصل چهارم صفحه 138

افرادی که اختلال وسواس فکری و عملی دارند ، احساس می کنند مجبورند درباره ی چیزی که خوش ندارند و بیزارند، فکر کنند و عملکرد شان غیر منطقی است ولی قادر به کنترل آن نیستند

276- گزینه( 1) فصل چهارم صفحه 132

در سندرم انطباق عمومی پس از مرحله مقاومت ( دومین مرحله ) مرحله ی فرسوده شروع می شود که بدن مقاومت خود را در مقابل فشار روانی از دست داده و به فرسودگی می رسد پس گزینه 1 صحیح است زیرا تمامیت شخصیت فرد آسیب دیده و انسجام خود را از دست می دهد.

277- گزینه( 2 ) فصل سوم 84

بر اساس نظریه ی گلوگاه شنختی ، همه ی اطلاعات توجه شده و توجه نشده وارد سیستم شناختی ما می شوند و تا مراحلی مورد پردازش قرار می گیرند ولی در مراحل بالاتر از ادامه ی پردازش اطلاعات باز می مانند

278- گزینه( 3 ) فصل سوم صفحه ی 143 فصل اول جدول 7-1

روش درمان اختلال اضطراب هراس از طریق حساسیت زدایی تدریجی از انواع درمان های رفتاری انجام می گیرد.

279- گزینه (2 ) فصل دوم صفحه های ( 57، 53، 52)

عوامل مهم و مؤثّر در سن بلوغ –جنس –وراثت و عامل جغرافیایی –فرهنگی طبق صفحات 53 و 52 کتاب می باشند اما زودرسی و بررسی بلوغ به سن مربوط می شود که همان سن بلوغ است

280- گزینه( 3 ) فصل چهارم صفحه 129

 اختلال فشار پس از سانحه، پس از یک واقعه ی دردناک مثل جنگ ، حوادث رانندگی یا بلایای طبیعی مثل زلزله رخ می دهد. افراد مبتلا دایما به فکر صحنه ی حادثه می افتند ( بازگشت به گذشته می کند ) هراس و افسردگی هم ممکن است از پیامدهای این اختلال باشد علائم بیماری به اختلال فراگیر هم نمی خورد.

گروه روان شناسی استان قم

 

سطوح مختلف یادگیری در حیطه ی شناختی

باسمه تعالی

نمودار زیر سطوح مختلف یادگیری در حیطه ی شناختی را به همراه برخی از افعال رفتاری هر سطح نشان می دهد:

البته هر حیطه از سوالات می تواند بصورت صحیح و غلط – جورکردنی – چهارگزینه ای چای خالی – تشخیص – پاسخ کوتاه و تشریحی می تواند طراحی گردد.

افعال رفتاری

فرآیند شناختی

سطح یادگیری

نام ببرید – بنویسید – نام گذاری کنید – نشان دهید – تعریف کنید – بیان کنید –تشخیص دهید

فراگیر بتواند آنچه را فراگرفته  به خاطر آورد و عیناٌ بازگو نماید

دانش ( دانستن )

7 نمره

knowledge

توضیح دهد- دلیل آورد – ترجمه کند – تفسیر کند – پیش بینی کند – خلاصه کند – تغییر دهد

فراگیر بتواند آنچه را فراگرفته است به زبان خود و با استفاده از کلمات و جملاتی که خودش می سازد بیان کند

درک و فهم ( فهمیدن )

7 نمره

comperhention

بکار برد – اندازه گیری کند – رسم کند – محاسبه کند – آزمایش کند – حل نماید

فراگیر بتواند آنچه را فراگرفته در زندگی روزمره و در شرایط نو مورد استفاده قرار دهد

کاربرد ( به کار بستن )

2 نمره

Application

 

مشخص کند – متمایز سازد – مقایسه کند – تفاوتها و شباهتها را مشخص کند – با نمودار نشان دهد

فراگیر بتواند اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک مطلب ، پدیده ، موضوع و یک شی را به اجزای تشکیل دهنده آن مجزا کرده و روابط بین اجزا و عناصر را مشخص نماید .

تجزیه و تحلیل

2 نمره

analysis

راه حل ارائه دهد – تدوین کند- انشا بنویسد – بازنویسی کند – طراحی کند – رسم کند – طبقه بندی کند – سازمان دهد

فراگیر بتواند اجزا و عناصر را به طرز نو و جدیدی تلفیق نموده ، مطلب ، پدیده ، طرح و ..... جدیدی به وجود آورد

ترکیب

1 نمره
synthesis

 

اظهارنظر نماید – نتیجه گیری کند – نقد و بررسی کند – مقاله انتقادی بنویسد- ارزیابی کند – قضاوت کند

فراگیر بتوند با توجه به ملاک های مشخص، درباره ی ارزش مطالب ،پدیده ها ، افکار ، راه حل ها و .... به قضاوت و داوری آگاهانه بپردازد

ارزشیابی

1 نمره

Evaluation

 

البته بارم بندی درس روان شناسی به قرار زیر می باشد

نوبت اول دی ماه فصل اول 8 نمره و فصل دوم 12 نمره نوبت دوم خرداد ماه فصل اول 2 نمره، فصل دوم 3 نمره، فصل سوم 8 نمره، فصل چهارم 7 نمره