فناوری نوین گیاه پالایی

رفع آلودگی محیطزیست و ایجاد محیط زیست پایدار دغدغه اصلی کلیه انسانهاي روي زمین است. خوشبختانه با استفاده از فناوري زیستی و تواناییهاي موجود در طبیعت میزان صدمه به محیط زیست را میتوان به حداقل رساند. گیاه پالایی روشی پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجمعو یا تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان میباشد. از این روش براي زدودن آلودگی هاي آب، خاك و هوا استفاده میشود.
این فناوري میتواند براي رفع هر دو نوع آلاینده خاك یعنی معدنی و آلی بکار رود. در روش گیاه پالایی، گیاهان براساس سازوکار جذب طبقه بندي میشوند و آلودگی خاك به فلزات سنگین به کمک روشهاي شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی کاهش داده میشود. با فناوري زیستی و تولید گیاهان تراریخته توانسته اند مسیر تولید بعضی آنزیمها را درگیاهان به نحوي تغییر دهند که مواد سمی موجود در گیاه به ترکیبات مفید و قابل استفاده، تبدیل شده و به محیط زیست نیز آسیبی نمیرساند....

 

                                                                                                                                     ادامه مطلب

کارگاه رویت هلال ماه

سلام 

همکاران محترم ، دانشگاه قم کارگاهی با عنوان مبانی علمی و فقهی رویت هلال ماه برگزار می نماید/

موضوعات مورد بررسی : 1- چگونگی تشکیل اهله قمر 

                                      2- پارامترهای موثر در رویت هلال ماه

                                      3-مباحث فقهی پیرامون رویت هلال ماه و   فتاوای علماء

زمان : دوشنبه 98/11/14  ساعت 12-9

مکان : دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه ، سالن شهید چمران.

همکاران می توانند در کارگاه فوق شرکت و گواهی دانش افزایی دریافت کنند.

نگهداری تونل ها

 یکی از نکات مهم در احداث تونل ، بررسی دیواره های داخلی تونل از نظر پایداری و نشت اب است . در صورت عدم وجود شرایط مطلوب ، دیواره و سقف تونل با محافظی از بتن و یا سایر مصالح پوشیده می شود . ...                                            

                                                                                                                                       ادامه مطلب

وب سایت آموزشی انسان و محیط زیست

سلام خدمت همکاران 

 وب سایت کتاب درسی انسان و محیط زیست  ، شامل مطالب اموزشی، فیلم ها ونیز کمک به بهتر اجرا شدن مانور سیلاب به نشانی   www.ensanzist.ir  قابل دسترسی می باشد.

ادبیات زمینی

برف بارید

و خدا پاکی خود را به زمین هدیه داد 

زمین مغرور شد که سفید است،پاک است

 چون دل خدا...

وخدا با آفتابی

اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد...

اثرات سد سازی

در این تحقیق کوشیده شده است تا به اثار مخرب سدها بر روي محیط زیست پرداخته شود. امروز روز با توجه به اهمیت روز افزون محیط زیست، لازم است مطالعات زیست محیطی پیش از شروع هر پروژه صنعتی صورت گیرد و صنعت سد سازي نیز از این قاعده مستثنی نیست.

                                                                                                                      ادامه مطلب ...

کارگاه مجازی مناطق بیمار زمین

سلام 

همکاران محترم بر اساس بخشنامه ارسالی و اطلاع رسانی گروه ، کارگاه مجازی با عنوان « مناطق بیمار زمین » در روز های 23 و 24 دی ماه در حال برگزاری می باشد . جهت شرکت در کارگاه به qomgt.ir مراجعه نمایید . 

اجرای مانور سیلاب

سلام 

همکاران محترم ، بر اساس بخشنامه ارسالی به مدارس ، مانور سیلاب جهت به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی حاصل از وقوع ان ، در تاریخ 5 اسفند 98 بطور هماهنگ در سراسر کشور برگزار می گردد. این برنامه ویژه مدارس متوسطه دوم خصوصا در پایه یازدهم تحصیلی است تا دانش اموزان علاوه بر اموزش های نظری که در درس انسان و محیط زیست می اموزند ، به صورت نظری هم با راه کارهای مواجهه صحیح با سیلاب اشنا شده و مدرسه نیز مجهز به یک برنامه اقدام برای شرایط اضطرار شودو در نهایت تاب اوری جامعه افزایش یابد .

لذا از همکاران محترم مدرس درس زمین شناسی و به ویژه انسان و محیط زیست درخواست می گردد با توجه به برنامه راهنمای ارائه شده، مانور فوق را اجرا و فیلم یا عکس مربوط به ان را به گروه های اموزشی استان ارسال نمایند.         

                                                                                                                               با تشکر

 

     راهنمای برنامه مانور سیلاب                                      اقدام صحیح در برنامه مانور سیلاب