اموزش کمتازیا

سلام

همکاران محترم می توانند آموزش ساده از کمتازیا جهت تهیه و تدوین و ویرایش فیلم. مناسب جهت تولید محتواهای آموزشی را که توسط همکار محترم جناب اقای صادقی ناحیه 3 تهیه شده است را از اینجا دانلود کنند