نمونه سوال فصل 4

سلام 

همکاران محترم می توانند از نمونه سوالات زیر در ارزیابی فصل 4 زمین شناسی استفاده کنند.

نمونه 1                                            نمونه 2