نمونه سوال فصل اول زمین شناسی

با سلام و ادب

همکاران محترم می توانند در ازمون درس زمین شناسی فصل اول ، از نمونه های زیر استفاده کنند.

 

                                         نمونه 1                                     نمونه 2

 

نمونه سوال فصل اول زمین شناسی

با سلام و ادب

همکاران محترم می توانند در ازمون درس زمین شناسی فصل اول ، از نمونه های زیر استفاده کنند.

 

                                         نمونه 1                                     نمونه 2

 

نمونه سوال زمین شناسی

با سلام و ارزوی قبولی طاعات

همکاران محترم می توانند از نمونه سوالات زیر در طراحی سوالات زمین شناسی خود استفاده کنند.

 

فصل 4 زمین شناسی                                 فصل 4 زمین شناسی

فصل 5 زمین شناسی                                فصل 6 زمین شناسی 

ف 7 زمین شناسی                                     فصل 6 انسان و محیط زیست

نمونه سوال انسان و محیط زیست

با سلام و احترام

همکاران گرامی نمونه سوالات مرتبط با دروس نوبت دوم درس انسان و محیط زیست ،جهت استفاده شما ،ارائه می گردد.

درس پنجم.         درس ششم.    درس هفتم

کل دروس