سواد ابی

سلام

همکاران محترم می توانند نمونه فعالیت های انجام شده در فصل یک انسان و محیط زیست ( سواد آبی)  را به ایمیل گروه و یا ایتا به سرگروه زمین شناسی ارسال کنند