برنامه عملیاتی 99_1400

سلام

همکاران گرامی،بر اساس نظر دبیرخانه راهبری و گروه های اموزشی متوسطه دوم ،کارگاه ها،مسابقات و فراخوان های مورد نظر در برنامه عملیاتی 99_1400 به شرح زیر می باشد.

منتظر حضور و ارائه اثار شما دوستان هستیم.

با تشکر