تدریس فصل منابع معدنی زمین شناسی( جلسه دوم )

با سلام

تدریس جلسه دوم منابع معدنی ( کانسنگ ها و چگونگی تشکیل و اکتشاف انها)

توسط همکار گرامی اقای صادقی ناحیه سه را می توانید از اینجا  و تدریس خانم رضوانی را از اینجا دانلود کنید.

با تشکر از همکاران ناحیه 3