کسب رتبه سوم یازدهمین جشنواره کشوری روش های برتر تدریس توسط خانم مریم توکلی راد از قم

با سلام

احتراما به استحضار می رساند خانم مریم توکلی راد دبیر زبان انگلیسی ناحیه یک قم، در یازدهمین جشنواره کشوری روش های برتر تدریس که از دوازدهم تا چهاردهم مرداد 49 در اردبیل برگزار شد، رتبه سوم را کسب نمودند. ضمن عرض تبریک به این دبیر توانمند از زحمات تیم داوری، دبیران و سرگروه های محترم شرکت کننده و تمامی دست اندرکاران

برگزاری جشنواره تشکر و قدردانی می شود. 

کسب رتبه سوم یازدهمین جشنواره کشوری روش های برتر تدریس توسط خانم lمریم توکلی راد از قم

با سلام

احتراما به استحضار می رساند خانم مریم توکلی راد دبیر زبان انگلیسی ناحیه یک استان قم، در

یازدهمین جشنواره کشوری روش های برتر تدریس که از دوازدهم تا چهاردهم مرداد 49 در

اردبیل برگزار شد، رتبه سوم را کسب نمودند. ضمن عرض تبریک به این دبیر توانمند از زحمات

تیم داوری، دبیران و سرگروه های محترم شرکت کننده و تمامی دست اندرکاران

برگزاری جشنواره تشکر و قدردانی می شود. 

جزوه زبان انگلیسی

  همکار عزیز برای دسترسی به جزوه روش تدریس زبان انگلیسی به بخش مطالب آموزشی مراجعه فرمایید .

جزوه روش تدریس

همکار محترم جهت دسترسی

به جزوه روش تدریس زبان انگلیسی که توسط یکی از همکاران در استان همدان تهیه شده است به بخش مطالب آموزشی مراجعه فرمایید .