اولین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

اولین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم در سال تحصیلی 97-98 برگزار می شود:

موضوع:How to Teach Paragraph Writing

زمان: سه شنبه 29/ 8 /97 ساعت 18:30

مکان: خانه علوم و فنون