شیوه نامه برگزاری امتحانات خردادماه

سلام همکاران گرامی

با توجه به حضوری شدن کلاسها و خروج موقت از وضعیت کرونا، کتابهای تاریخ پایه دهم، یازدهم و دوازدهم حذفیات نخواهند داشت و امتحان از تمامی دروس برگزار خواهد شد و در صورت تغییر این برنامه، اطلاع رسانی خواهد شد.