دریافت گواهی

سلام همکاران عزیز و گرامی؛ می‌توانند برای گواهی دانش افزایی اولین جلسه انجمن ایرانی مراجعه فرمایند.