برگزاری جلسه انجمن ایرانی تاریخ

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری گروه آموزشی، برگزاری جلسات حضوری را آغاز نمود. از همکاران عزیز دعوت می‌شود در جلسات و برنامه های این گروه شرکت فعال داشته باشند.