برگزاری کارگاه آموزشی« مقایسه تطبیقی آموزش تاریخ در ایران و دیگر کشورها»

همکاران محترم این کارگاه آموزشی در تاریخ 1400/09/23 ساعت 18/30 با  سخنرانی «خانم عبدی» دبیر محترم ناحیه2 در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد. حضور فعالانه و حداکثری شما دوستان موجب خرسندی است.