برگزاری کارگاه آموزشی « باستان شناسی و جاذبه های گردشگری استان قم» مدرس : آقای حسین صادقی

همکاران گرامی کارگاه آموزشی گروه تاریخ در 1400/8/28 با رعایت کامل پروتوکلهای بهداشتی در اداره گروه های آموزشی استان برگزار خواهد شد. دوستانی که امکان حضور در این کارگاه را ندارند می‌توانند از آموزشهای مفید این کارگاه در لایو زنده گروه ایتا بهره بگیرند.