قدرانی از همکاران شرکت کننده در کارگاه روشهای نوین تدریس

با عرض سلام و خسته نباشید؛

از همکاران و سروران عزیز آقایان؛ادبی، عباسی، غلامیان، محمدی و مهرافشان و خانمها؛ رضایی، کریمی، کاظمی، صفاگر، بشری، کریم پور، کریمی، امیری، راشدی و مردان که در کارگاه روشهای نوین تدریس حضور به  هم رساندند، تقدیر  و تشکر می نماییم.