جلسه انجمن علمی دبیران تاریخ

به نام خدا

همکاران محترم، سلام علیکم. خدا قوت

به اطلاع شما می رساند، جلسه ی انجمن علمی دبیران تاریخ استان قم در روز سه شنبه مورخ 95/9/23 با موضوع طرح گسترش فعالیت ها ی انجمن، در اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ی 3 قم برگزار می شود. پیشاپیش از حضور سبز و پرشور شما سپاسگزاری می کنیم.

زمان: سه شنبه 95/9/23 ساعت 18/30

مکان: اداره ی آموزش و پرورش ناحیه 3 قم- ساختمان آموزش نیروی انسانی(ضمن خدمت)