فراخوان طرح درس شیمی (کشوری)

فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد تلفیقی مطابق دستورالعمل دبیرخانه به شرح زیر برگزار می شود.از علاقمندان دعوت میشود تا پایان بهمن ماه آثار خود را به سرگروه ناحیه یا استان ارسال نمایند.

 

لینک فراخوان

نمونه سوال شیمی 3

با سلام

نمونه سوالات شیمی 3  تهیه شده توسط استان خوزستان برای استفاده همکاران و دانش آموزان عزیز را  از اینجا دریافت کنید.

چکیده شیمی دوازدهم

پاورپوینت مطالب آموزشی فصل های شیمی 3 ، پایه دوازدهم را از اینجا دریافت کنید.

جشنواره الگوهای برتر تدریس

با سلام و احترام

هجدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس:
محورهای مسابقه طراحی داده ها( اینفوگرافیک) شامل:
۱) استوکیومتری
- تبدیل مول به گرم و برعکس، تعداد اتم ها در جرم معینی از عنصر
- دنیای واقعی واکنش ها (درصد خلوص و بازده واکنش)
- استوکیومتری در محلول ها
۲) ترموشیمی
- تفاوت دما و گرما
- جاری شدن انرژی گرمایی در فرایندهای فیزیکی و شیمیایی در دمای ثابت و متغیر
- آنتالپی واکنش (محتوای انرژی)
- نمودارهای تغییر آنتالپی واکنش، واکنش های گرماده و گرماگیر
- عوامل موثر بر مقدار آنتالپی
۳) تعادل های شیمیایی
- برگشت پذیری و مفهوم تعادل، ثابت تعادل
- تعادل های گازی و عوامل موثر بر تعادل شیمیایی
- تعادل در محلول اسید ها ثابت یونش اسید ها و قدرت اسیدی
۴) الکتروشیمی
- سلول های الکتروشیمیایی ( گالوانی و الکترولیتی) و مقایسه آنها
- فرایندهای خوردگی، چگونگی تشکیل زنگ آهن و جلوگیری از آن
مخاطبین: تمامی دبیران شیمی دوره متوسطه و دانشجو معلمان می توانند در یکی از چهار عنوان ارائه شده و در یک موضوع آثار خود را ارائه نمایند.
همکاران می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ ۲۵/ ۱۲ /۱۴۰۰ و ارسال آثار و مستندات تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به سایت دبیرخانه فناوری به آدرس https://Fanavari-gam2.medu.ir
مراجعه نمایند.