کتاب شیمی دهم 99-98

به نام خدا

امسال کتاب شیمی دهم تغییراتی داشته است که pdf آن را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

بارم بندی شیمی 11

با سلام خدمت همکاران بزرگوار 

بارم بندی شیمی یازدهم را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود