فیلم آموزشی شیمی 3

به نام خدا

همکاران و دانش آموزان گرامی

برای دریافت قسمت سوم فیلم آموزشی تهیه شده توسط آقای چاوشی زاده به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک دانلود

جزوه آموزشی فصل 4 شیمی دوازدهم

به نام خدا

با سلام

همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز دوازدهم،  جزوه ای کامل از فصل 4 شیمی 3 توسط " آقای چاوشی زاده"  تهیه شده است. برای دریافت آن به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک دانلود

معرفی گروه های عاملی

با سلام

همکاران و دانش آموزان گرامی

ترکیب های آلی و گروه های عاملی مورد نیاز در شیمی یازدهم و دوازدهم، فصل آخر در پاورپوینت توسط گروه شیمی تهیه شده است که برای دریافت آن به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک دانلود

فیلم آموزشی شیمی یازدهم

با سلام

برای دریافت فیلم آموزشی شیمی یازدهم فصل سوم که توسط همکار ارجمند آقای عبادی تدریس شده است و در سطح بالاتر به همراه حل تست می باشد به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک دانلود

فیلم آموزشی شیمی یازدهم

با سلام و احترام

همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز پایه یازدهم

تعدادی فیلم آموزشی توسط گروه های آموزشی استان از فصل سوم با عنوان «پوشاک، نیازی پایان ناپذیر» تهیه شده است. برای دریافت آنها لینک زیر کلیک کنید.

لینک دانلود فیلم 1

لینک دانلود فیلم 2

لینک دانلود فیلم 3

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

با سلام

همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز

فصل سوم پایه یازدهم با عنوان پوشاک، نیازی پایان ناپذیر توسط اساتید دبیرخانه شیمی در شبکه آموزش تدریس شده است. شما می توانید پاورپوینت ارائه شده را از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود 

سرعت واکنش

با سلام

پاورپوینت سرعت واکنش ارایه شده توسط دبیرخانه شیمی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود