گزارش کارگاه بیان شگرد های ریاضی و تعامل با دانش آموزان

در تاریخ 16آبان ماه ساعت 18و30دقیقه در سالن آموزش خانه معلم کارگاه  ریاضی تحت عنوان بیان شگردهای تدریس ریاضی و تعامل با دانش آموزان  برگزار شد.

از زحمات و تلاشهای استاد مربوطه سرکار خانم علی محمدی وسرگروه ریاضی ناحیه 2 سرکارخانم موسوی و همه ی همکارانی ک تشریف آورند تقدیر و تشکر بعمل می آید.