پیام تقدیر و تشکر

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

مراتب سپاس خود را از تلاش ها و زحمات ارزشمند و صادقانه جناب آقای مهندس علی عبدالمحمد در زمینه پیشرفت آموزش ریاضیات استان  تقدیم می داریم.

از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت،آرزوی توفیقات روز افزون را داریم.