اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 1400-1399)

سمت
سرگروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
رديف
1

مسابقه تدریس مجازی

با تشکر از همکارانی که تدریس های خود را ارسال کردند منتظر

ارسال   تدریس های جالب و خوب سایر همکارانمان هستیم     

 

با سپاس گروه  ریاضی استان قم