مسابقات

گروه آموزشی ریاضی استان در راستای برگزاری برنامه عملیاتی 99-98 در نظر دارد مسابقات زیر را برگزار نماید :

1)آزمون آنلاین از مبحث مشتق و کاربرد آن،از کتاب  ریاضی 3 رشته علوم تجربی  - زمان:بهمن ماه 98

2)خلاقیت در تدریس ریاضی و بیان نکات خاص - زمان:دی ماه 98

3)مسابقه طراحی سوال استاندارد از کتب ریاضی پایه یازدهم -  زمان:دی ماه 98