سوالات مسابقه تعاریف ریاضی

با سلام فایل  سوالات مسابقه تعاریف  ریاضی در زیر پیوست شده است.

  جواب های  درست  هفته بعد اعلام می شود.

نتایج انشالله اردیبهشت سال بعد اعلام میگردد.

 فایل سوالات