اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
روح الله خیرخواه قمی
رديف
1
2

برگزاری کارگاه

با سلام   همکاران گرامی -

کارگاه   کتب  جدید التالیف با محوریت گزاره ها  ساعت18  اداره ناحیه

سه ساختمان ضمن خدمت