اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
روح الله خیرخواه قمی
رديف
1
2

خبر نامه ریاضی استان قم

همکاران گرامی در خصوص خبرنامه ریاضی استان  مشتاق  دریافت مقالات و مطالب علمی شما هستیم .