نمونه سؤال امتحان نگارش 3

به نام خداوند جان و خرد

درودی چو نور دل پارسایان

به پیشگاه همکاران ارجمند

 نمونه سؤالات امتحان درس نگارش 3 پایانی نوبت اوّل را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

  https://s30.picofile.com/-.pdf

 

ارادتمند

مینا اکبری فراهانی

سرگروه زبان و ادبیات فارسی