برگزاری کارگاه

به نام خداوند جان و خرد 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

به پیشگاه همکاران فرهیخته و استادان گرامی 

برگزاری کارگاه با عنوان :

«هم اندیشی بررسی محتوای کتب آموزشی فارسی (کتابهای فارسی، نگارش و علوم و فنون ادبی ) در جهت اصلاح و بهبود آن»

 روز چهارشنبه 9 / 9 / 1401 ساعت : 18:30 

 مکان : خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش

 

از همکاران گرانقدر دعوت می شود پیشنهادات و انتقادات و اشکالات کتابهای درسی مذکور را به صورت مکتوب تدوین نمایند و در کارگاه ارائه دهند. گروه ادبیات استان پس از آن متن همکاران محترم را جهت اصلاح و بهبود به دبیرخانه و دفتر تألیف کتب درسی ارجاع می دهد.  

چشم به راه قدوم سبز و حضور ارزشمندتان هستیم.

 

با ارادت 

مینا اکبری فراهانی