وبینار کشوری مباحث سبک شناسی و تاریخ ادبیات کتب درسی با محوریت کنکور سراسری

به نام خداوند جان و خرد

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران ارجمند و فرهیخته

وبینار کشوری بررسی مباحث سبک شناسی و تاریخ ادبیات کتب درسی با محوریت کنکور سراسری با حضور استاد آقای حسین عباسی روز پنج شنبه 22 / 2 / 1401 ساعت  18 در فضای اسکای روم برگزار می گردد. 

آدرس لینک برگزاری وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/adabiathemasi

 

 

با ارادت

مینا اکبری فراهانی