نمونه برگزیده درس آزاد

به نام خداوند جان و خرد

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران گرامی

 

نمونه برگزیده درس آزاد 

دانش آموز زینب شایسته پور 

دبیر محترم خانم شبستری 

دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ ناحیه 1 

 

https://درس آزاد .mp4

 

با ارادت

مینا اکبری فراهانی