شادباش سال نو

به نام خداوند جان آفرین

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران گرانقدر

سال نو بر شما بزرگواران خجسته و فرخنده باد!

متن رسمی تبریک عید نوروز 1401 برای ارسال به همکاران / مدیر / پرسنل | مجله  اینترنتی اکسیژن

با ارادت

مینا اکبری فراهانی