وبینار شیوه های خلاقانۀ انشانویسی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران گرامی 

 

وبینار استانی شیوه های خلاقانۀ انشانویسی روز شنبه 18 دی ماه 1400 با حضور استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فاطمه شفیعی تبار در فضای مجازی اسکای روم برگزار شد.

 

دریافت متن وبینار

شیوه های پرورش خلاقیت در نگارش 

 

 

با ارادت: مینا اکبری فراهانی