شیوه نامه نخستین دوره مسابقۀ کشوری تولید محتوای درس آزاد

 

با سلام و احترام حضور همکاران گرامی 

روز و روزگارتان خوش و خرم 

 

طبق بخشنامه دبیرخانه راهبری کشوری زبان و ادبیات فارسی برای نخستین بار مسابقۀ کشوری تولید محتوای درس آزاد برگزار می گردد. 

 

شیوه نامۀ مسابقه را از این صفحه دریافت نمایید.

 

دریافت شیوه نامۀ مسابقۀ کشوری تولید محتوای درس آزاد f

 

با سپاس و ارادت 

مینا اکبری فراهانی