اطلاعیه

به نام خداوند لوح و قلم

سلام همکاران عزیز و بزرگوار

از این پس اطلاع رسانی برنامه های

گروه زبان و ادبیات فارسی استان قم

از طریق همین سایت انجام می شود.

ارادتمند: حسینی