درسنامه

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز و باکسب اجازه از دبیران محترم و سخت کوش ، فایل تدریس رستم و اشکبوس از فارسی دهم محضر شما تقدیم می شود.

رستم و اشکبوس 1

رستم و اشکبوس 2

با سپاس از جناب آقای محمودیان

سرگروه محترم ناحیه4

بارگذاری شده در تاریخ: 2/ 2/ 99