درسنامه

دانش آموزان گرامی سال یازدهم با آرزوی تندرستی برای شما، خانواده ی محترم و دبیران زحمت کش و دلسوزتان، جهت دریافت فایل تدریس ، روی عنوان درس کلیک کنید. 

فراگیر گرامی:

با توجه به وسعت دامنه ی مضامین در درس ادبیات فارسی و وجود نظریات متفاوت، ممکن است بعضی توضیحات برای شما فراگیر گرامی ایجاد ابهام کند که می توانید با مراجعه به دبیر محترم یا پرسش در کلینیک مجازی ابهام خود را برطرف نمایید.

 

 درس 12    کاوه ی دادخواه.

درس 14  حمله ی حیدری 

درس15   کبوتر طوقدار 

درس 16 قصه ی عینکم

درس 17 خاموشی دریا

درس 18 خوان عدل

 

به روز رسانی شده در روز یک شنبه،  7 اردی بهشت 99

حسینی